CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Giải thưởng: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (2009); Giải Vàng Chất lượng Quốc gia (2010,2015) Giải thưởng Chất lượng Châu Á
Thái Bình Dương (2017))
Lĩnh vực kinh doanh chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Lãnh đạo doanh nghiệp: Hồ Song Ngọc – Tổng Giám đốc
Các HTQL, công cụ cải tiến: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025:2017, ERP
Địa chỉ:  Số 5, Đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3732575
Mã số thuế: 3700255880
Email: info@tondonga.com.vn
Website: tondonga.com.vn
Loại công ty: Sản xuất lớn
Hộp tin nhắn
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á được thành lập từ năm 1998 với tên ban đầu là Công ty TNHH Đông Á. Ngay từ khi thành lập, Ban lãnh đạo Công ty đã xác định xây dựng nên thương hiệu Tôn Đông Á Chất lượng – Uy tín – Phát triển vững bền – cùng xây cuộc sống xanh.
Ban lãnh đạo đã xác định tầm nhìn Công ty là trở thành nhà sản xuất thép lá mạ chất lượng cao, có uy tín trong nước và trên thế giới; đồng thời định hướng Tôn Đông Á trở thành thương hiệu thân thiện, gắn liền với môi trường và các hoạt động xã hội, góp phần mang đến môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng.
Việc theo đuổi phương châm “cùng xây cuộc sống xanh” được thể hiện từ những việc nhỏ nhất như xây dựng không gian xanh, mô hình sản xuất xanh giúp giảm thiểu chất thải, xử lý chất thải… Ban lãnh đạo cũng luôn chú trọng đầu tư các thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Các loại chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất luôn được kiểm soát, xử lý theo quy định hiện hành, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đối với Tôn Đông Á, cuộc sống xanh còn thể hiện trong việc quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên và cộng đồng.
  • Tôn Đông Á không chỉ 2 lần nhận Giải Vàng Chất lượng Việt Nam lần gần đây nhất vào năm 2015, được Bộ Khoa học và Công Nghệ, đề cử với APQO tham dự GPEA và là doanh nghiệp ngành thép lá mạ đầu tiên ở Việt Nam nhận giải thưởng này.
  • Doanh nghiệp còn được APQO đánh giá đạt 7 tiêu chí về vai trò của lãnh đạo; hoạch định chiến lược; định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; phát triển nguồn nhân lực; quản lý các quá trình hoạt động và kết quả kinh doanh theo bảng báo cáo đánh giá phản hồi từ Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2017

 

“Công ty phấn đấu trở thành niềm tự hào tôn Việt với các sản phẩm chất lượng cao khi chú trọng đầu tư thiết bị có công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường theo tinh thần của slogan “cùng xây cuộc sống xanh”.”

Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Trung