Công ty Cổ phần VCTT

Công ty Cổ phần VCTT

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh phân phối
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty Cổ phần VCTT tiền thân là Công ty TNHH SX TMDV Đồng Dinh được thành lập vào ngày 09/05/2005, chuyên sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ vi sinh, phân NPK, sản xuất phụ gia phục vụ ngành phân bón.
  • Công ty Cổ phần VCTT rất vinh dự là 1 trong 116 doanh nghiệp được tôn vinh tại GTCLQG năm 20020. Việc áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng không chỉ giúp Công ty nhận ra những cơ hội, thách thức, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, quan trọng hơn là duy trì các tiêu chí đó để không ngừng tự hoàn thiện, phát triển.