Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ bò
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Trải qua gần 20 năm hoạt động, đến nay uy tín thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa đã được khẳng định, thu hút lượng khách hàng trong Tỉnh và các tỉnh lân cận ngày càng tăng. Hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, sản lượng xăng dầu bán ra năm sau đều cao hơn năm trước. Hàng năm sản lượng xăng dầu bán ra đạt gần 200 triệu lít, doanh thu gần 3.000 tỷ đồng. Ngoài hệ thống bán lẻ, Công ty bán buôn cho nhiều đại lý và khách hàng công nghiệp trong Tỉnh và các tỉnh lân cận.
  • Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa rất vinh dự là 1 trong những doanh nghiệp đạt GTCLQG (2020). 
  • Việc đạt giải cho thấy Công ty không ngừng hoàn thiện và phát tiển. Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa là thương nhân phân phối xăng dầu, là một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa với phương châm bán hàng “Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh, lịch sự”

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa