Công ty TNHH MTV Quế Lâm phương Bắc

Công ty TNHH MTV Quế Lâm phương Bắc

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất phân bón
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc có nhiệm vụ sản xuất, cung ứng và phát triển thị trường khu vực các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh và đồng hành cùng người dân phát triển nền nông nghiệp hữu cơ toàn diện.
  • Công ty TNHH Quế Lâm phương Bắc (có trụ sở tại Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên) đã vinh dự được nhận giải thưởng CLQG năm 2020. Đây là giải thưởng ghi nhận và tôn vinh sự phấn đấu và nỗ lực của công ty trong thời gian qua, cùng với những đóng góp quan trọng để phát triển, nhân rộng nền nông nghiệp hữu cơ trong tỉnh và cả nước.
  • Việc đạt giải thưởng giúp Công ty tiếp tục tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ trong lành, bền vững.