Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh cao su
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, với đơn vị tiền thân là Công ty Cao su Đồng Nai được thành lập ngày 02 tháng 6 năm 1975 trên cơ sở tiếp quản 12 đồn điền cao su của chủ tư bản Pháp.
Năm 2009 Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 1279/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 04 tháng 05 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam làm chủ sở hữu, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và xuất khẩu Cao su thiên nhiên.

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai vinh dự nhận GTCLQG do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Việc đạt giải thưởng chính là những nỗ lực không ngừng nghỉ của Công ty, tạo nên các sản phẩm chất lượng và góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành cao su. 

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI luôn sẵn sàng hợp tác với mọi đối tác, mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: trồng, khai thác, chế biến cao su; thương mại, xuất khẩu cao su; Khoa học kỹ thuật về lĩnh vực cao su thiên nhiên và các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khác.

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI