Công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh

Công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Thuốc thủy sản, nước uống thảo dược, phân bón hữu cơ và các sản phẩm rượu.
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (gọi tắt là Truong Sinh Group) được thành lập năm 2004, là một trong những Công ty tiên phong trong nghiên cứu khoa học y dược, sản xuất thành công các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công ty đang tiếp tục tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm theo quy trình khép kín có nguồn gốc từ thảo dược mang tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp và trong cuộc sống xã hội.

Gia Lai có 1 doanh nghiệp được trao Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2020 là Công ty TNHH Khoa học Quốc tế Trường Sinh. Đây là doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh các ngành nghề như: thuốc thủy sản, nước uống thảo dược, phân bón hữu cơ và các sản phẩm rượu. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam; tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

Xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết. Với quan điểm phát triển bền vững dựa trên không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ; gắn phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong những năm qua, với chiến lược phát triển lâu dài, TRUONG SINH GROUP đã tận dụng những lợi thế về đa dạng sinh học của Việt Nam và nền y học cổ truyền lâu đời phong phú để phát triển các sản phẩm từ dược liệu. Không ngừng nghiên cứu, phát triển chuỗi giá trị xanh từ: Nguyên liệu – Công nghệ - Sản phẩm, đưa ra thị trường các sản phẩm độc đáo trong công thức, có hiệu quả cao, an toàn cho người sử dụng, có khả năng cạnh tranh được với các sản phẩm nhập ngoại. 

Công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh