Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: THU GOM VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận quyết định phê duyệt “Phương án thu gom và vận chuyển rác của Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận”. Từ đó, nhà máy xử lý rác thải – sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh được khởi công xây dựng vào ngày 02 tháng 04 năm 2002. Với nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân, sau 08 tháng thi công xây dựng các hạng mục và trang thiết bị máy móc đã hoàn thành, công ty TNHH XD TM & SX Nam Thành Ninh Thuận chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng 01 năm 2003. Sau nhiều năm hoạt động, với chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh nhãn hiệu “Địa cầu xanh”, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đem lại cảnh quang xanh, sạch, đẹp cho môi trường.

Với những nỗ lực trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải Công ty Nam Thành được Thủ tướng Chính phủ tặng "Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2019". Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận  đã đóng góp tích cực trong lĩnh vực thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, đồng hành với công tác an sinh xã hội và  giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại huyện Thuận Bắc.

 

Với những ưu thế, năng lực hiện có, công ty chúng tôi rất mong được sự quan tâm và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, cùng hướng tới mục tiêu tạo cảnh quang môi trường xanh-sạch-đẹp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận