Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lào Cai

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lào Cai

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Ngân hàng
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lào Cai Vietcombank chi nhánh Lào Cai thuộc hệ thống Ngân hàng Vietcombank

Chi nhánh Vietcombank Lào Cai đã vinh dự nhận Giải vàng Chất lượng quốc gia năm 2018 với những nỗ lực trong đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ chất lượng cao cho thị trường và khách hàng trên địa bàn, thúc đẩy phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại trong nền kinh tế số, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.