Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý và thực hiện kiểm định, thử nghiệm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Chi cục.
  • Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (SMEQ) đã vinh dự được đón nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Chính phủ trao tặng. Là đơn vị công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, SMEQ xác định chất lượng dịch vụ là một trong các yếu tố quan trọng giúp Trung tâm phát triển bền vững. 
  • Định hướng xây dựng và phát triển đơn vị theo mô hình 7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Ban lãnh đạo SMEQ đã thiết lập và vận hành hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu. Định hướng này cũng được truyền đạt tới tập thể viên chức – người lao động để từng người nhận thức rõ tầm nhìn, giá trị, chính sách và mục tiêu của SMEQ, qua đó đảm bảo cho hoạt động của SMEQ liên tục được cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp cho thị trường các dịch vụ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khách hàng về cả chất lượng và thời gian cung ứng, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. 

Với phương châm “TIN CẬY – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ – CẠNH TRANH”, SMEQ luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, đảm bảo về cả chất lượng và thời gian cung ứng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh