Viễn thông Thanh Hóa - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Viễn thông Thanh Hóa - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Viễn thông
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
VNPT Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 687/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). VNPT Thanh Hóa là đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
VNPT Thanh Hoá có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác mạng lưới Bưu chính Viễn thông- Công nghệ thông tin (BCVT-CNTT) để kinh doanh và phục vụ. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền; đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của xã hội.
  • Tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2019-2020 vừa được tổ chức mới đây, VNPT Thanh Hóa (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPT) là doanh nghiệp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin duy nhất vinh dự được tặng Giải Vàng Chất lượng quốc gia 2019-2020.
  • Việc VNPT Thanh Hóa được công nhận Giải Vàng Giải thưởng Chất lượng quốc gia đã khẳng định và tôn vinh những đóng góp xuất sắc về chất lượng kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để VNPT Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện, khắc phục mọi khó khăn với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, mở rộng mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông - công nghệ số hiện đại, rộng khắp, tiện lợi. Đồng thời, VNPT Thanh Hóa không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ, tiếp tục gặt hái những thành tựu mới trong tương lai.

 

“Nỗ lực không ngừng để đem đến cho khách hàng  các dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin với chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ tốt nhất và giá cả ngày càng rẻ hơn” 

 VNPT Thanh Hoá