• Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã thông báo về việc thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Giải thưởng chính thức triển khai từ năm 1996. 
  Năm 2000 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) và Giải thưởng được thừa nhận nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award – GPEA) do APQO thiết lập; 
  Năm 2009, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được hình thành trên cơ sở hoạt động 13 năm Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến. GTCLQG được trao giải hằng năm. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Mục tiêu của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất - chất lượng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • 1) Vai trò của lãnh đạo (120 điểm);

  2) Hoạch định chiến lược (85 điểm);

  3) Định hướng vào khách hàng (85 điểm);

  4) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm);

  5) Định hướng vào nguồn nhân lực (85 điểm);

  6) Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm);

  7) Kết quả hoạt động (450 điểm).

  Tổng: 1000 điểm

 • Qua gần 30 năm hình thành và phát triển, GTCLQG đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
  Một số kết quả tiêu biểu của hoạt động GTCLQG:
  a) Tôn vinh xứng đáng cho các DN trong lĩnh vực chất lượng 

  GTCLQG được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp áp dụng hiệu lực và hiệu quả các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến; có thành tích nổi bật trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động; làm quen với các chuẩn mực quốc tế để sẵn sàng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới; và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Các doanh nghiệp được đề cử tham gia và đạt GTCLQG là những doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương, tham gia và đóng góp tích cực cho hoạt động năng suất - chất lượng tại địa phương và cả nước.
  b) Nâng cao nhận thức của lãnh đạo cao nhất và Doanh nghiệp nói chung về vai trò của quản lý chất lượng trong việc nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp
  GTCLQG giúp Lãnh đạo DN nhận thức đúng lợi ích của việc áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý tiên tiến trong hoạt động SXKD, huy động mọi nguồn lực sẵn có, chỉ đạo và lôi cuốn mọi người cùng tham gia xây dựng, áp dụng và hoàn thiện hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, cũng như luôn sẵn sàng thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. 
  c) GTCLQG giúp DN phải hoàn thiện chiến lược hoạt động
  Các DN tham dự GTCL, trước hết, cần xác định được rằng việc được trao giải là quan trọng, nhưng chấp nhận và áp dụng mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến để không ngừng hoàn thiện hoạt động SXKD của mình trên cơ sở cơ cấu hoá và hệ thống hoá các công việc trong nội bộ DN theo định hướng cải tiến và đổi mới liên tục.
  đ) Áp dụng mô hình GTCL gắn liền với hoạt động tự đánh giá và phương pháp so sánh đối chứng (Benchmarking)
  GTCLQG hỗ trợ DN sử dụng phương pháp tự đánh giá trên cơ sở đối sánh hoạt động của mình với các tiêu chí của giải thưởng để xác định hiện trạng của trình độ và chất lượng quản lý, xác định những thành tựu và điểm yếu, những cơ hội thành công và nhiệm vụ cho tương lai, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện thích hợp. 

 •  

   

  Tổng số

  Vàng

  Bạc

  GPEA

  Sản xuất lớn

  848

  148

  700

   

  Sản xuất nhỏ

  787

  72

  715

   

  Dịch vụ lớn

  128

  33

  95

   

  Dịch vụ nhỏ

  267

  27

  240

   

   

  2030

  280

  1750

  52

Hội đồng quốc gia

Đại diện của các Bộ, ngành, cơ quan và tổ chức có liên quan

Ông Lê Xuân Định

Ông Lê Xuân Định

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ông Hà Minh Hiệp

Quyền Tổng cục trưởng
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Ông Lê Xuân Định
Ông Tô Hoài Nam

Ông Tô Hoài Nam

Phó Chủ tịch Thường trực
kiêm Tổng Thư ký
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Việt Nam
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Vụ trưởng
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ông Tô Hoài Nam
Ông Lương Duy Hanh

Ông Lương Duy Hanh

Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ông Phó Đức Sơn

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Ông Lương Duy Hanh
Bà <br> Đinh Nguyễn Phương Thảo


Đinh Nguyễn Phương Thảo

Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lich
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ông Nguyễn Công Thịnh

Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Bộ Xây dựng
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Bà <br> Đinh Nguyễn Phương Thảo
Ông Nguyễn Hữu Tiến

Ông Nguyễn Hữu Tiến

Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Bộ Giao thông Vận tải
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ông Bùi Đức Nhưỡng

Phó Cục trưởng
Cục An toàn Lao động
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Ông Nguyễn Hữu Tiến
Ông Nguyễn Văn Toàn

Ông Nguyễn Văn Toàn

Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư
nước ngoài
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Bà Lê Ngân Giang

Phó trưởng phụ trách
Vụ Thi đua - Khen thưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Nguyễn Văn Toàn
Ông Đào Trọng Cường

Ông Đào Trọng Cường

Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ
Bộ Công Thương
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ông Nguyễn Ngô Quang

Phó Cục trưởng
Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo
Bộ Y tế
Ông Đào Trọng Cường
Ông Nguyễn Đức Trung

Ông Nguyễn Đức Trung

Phó Cục trưởng
Cục Phát triển doanh nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Uỷ viên Hội đồng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

CÁC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Ông Phạm Hữu Cát

Ông Phạm Hữu Cát

Chuyên gia
năng suất chất lượng
Ông Trần Quốc Dũng

Ông Trần Quốc Dũng

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
(Quacert)
Ông Bùi Xuân Phong

Ông Bùi Xuân Phong

Chuyên gia
năng suất chất lượng
Ông Đinh Thái Xuân

Ông Đinh Thái Xuân

Chuyên gia
năng suất chất lượng
Bà Phạm Thu Giang

Bà Phạm Thu Giang

Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội
Ông Lê Minh Tâm

Ông Lê Minh Tâm

Trung tâm Đào tạo
Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Bà Vũ Thị Dịu

Bà Vũ Thị Dịu

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Bà Nguyễn Thuỳ Khánh

Bà Nguyễn Thuỳ Khánh

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Ông Trần Minh Khánh

Ông Trần Minh Khánh

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Bà Lương Thị Thuý

Bà Lương Thị Thuý

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Ông Ngô Minh Dương

Ông Ngô Minh Dương

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia