Phiên họp lần 2 Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019

Ngày 12/6/2020 tại, Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 (lần 2) nhằm xem xét, thông qua danh sách các doanh nghiệp từ 34 Hội đồng sơ tuyển các tỉnh/thành phố để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019 cho các doanh nghiệp. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nghe Cơ quan thường trực báo cáo về kết quả thẩm định hồ sơ các doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2019, kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp được đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2019.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện để đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng GTCLQG năm 2019 . Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng thống nhất với kế hoạch hoạt động GTCLQG trong thời gian tới.