Slider image Slider image

Công tác chất lượng tại PTSC Quảng Ngãi

Công ty  Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC luôn nhận định việc xây dựng và vận hành thành công Hệ thống quản lý Sức khoẻ - An toàn - Môi trường & Chất lượng là một trong những mục tiêu quan trọng, ưu tiên hàng đầu và là yếu tố không thể thiếu của Công ty trên con đường phát triển và hội nhập tại thị trường trong nước và quốc tế.

Chất lượng không phải là sản phẩm cuối cùng mà là “Quá trình cải tiến liên tục”

Sau 50 năm hình thành và phát triển, Traphaco đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam. Song hành cùng quá trình phát triển là những đóng góp cho xã hội, cộng đồng của doanh nghiệp, nổi bật là xây dựng vùng dược liệu, mang lại sinh kế bền vững cho người dân cũng như đảm bảo nguyên liệu chất lượng cao nhất cho sản phẩm.